انواع گازهای مبرد(134 هانیول و …) و کاربردهای آن‌ها در سیستم‌های تهویه مطبوع

انواع گازهای مبرد(134 هانیول و …) و کاربردهای آن‌ها در سیستم‌های تهویه مطبوع گازهای مبرد نقش حیاتی در عملکرد سیستم‌های تهویه مطبوع ایفا می‌کنند. انتخاب گاز مبرد مناسب می‌تواند تاثیر چشمگیری بر کارایی، هزینه‌ها و اثرات زیست محیطی این سیستم‌ها داشته باشد. در این مقاله به بررسی انواع گازهای مبرد و کاربردهای مختلف آن‌ها در … ادامه خواندن انواع گازهای مبرد(134 هانیول و …) و کاربردهای آن‌ها در سیستم‌های تهویه مطبوع